Zurrîyet


Hîkayê vatişê pexambera. Vîdeo fekê Çermîk/Sîverek der o.