7 (2.) Ma Çi Musayê?

No vîdeo de, ma musenê (bander benê) ke herkeso ke dinya de cezayê îna çî yo. Fekê Çermîk/Sîverek der o. Vîdeo war bîya.
 Dimilî, Tirkî û Îngîlîzkî de nuşteyo bin mevcut o.

Cêr de, vîdeo fekê Çolîg der o. Kirdkî, Tirkî û Îngîlîzkî de nuşteyo bin mevcut o. Vîdeo war bîya.


Û fekê Dersîm der o. Vîdeo war bîya.
 Kirmanckî, Tirkî û Îngîlîzkî de nuşteyo bin mevcut o.