2:19-23

Wisib ageyreno şino Îsraîl. Vîdeo fekê Çermîk/Sîverek der o.