3:13-17

Waftîzê Îsay Mesîhî. Vîdeo fekê Çermîk/Sîverek der o.