19 Bedelê şakîrd bîyayêşê Îsa Mesîhî

Îsa dima şîyayiş rehet nîyo. Fekê Çermîk/Sîverek der a. Vîdeo war bîya. Dimilî, Tirkî û Îngîlîzkî de nuşteyo bin mevcut o.