Tewbe û Îman Kerdiş

Ti wazenê Îsay dima şirê? Gerek nika se bikero? Verî, tewbe û îman bik! Fekê Çermîk/Sîverek der a. Vîdeo war bîya
. Dimilî, Tirkî û Îngîlîzkî de nuşteyo bin mevcut o.