5:21-26


Îsa Mesîh serê koy di musneno, kismê 4. Vîdeo fekê Çermîk/Sîverek der o.