18 (4.) Ma Çi Musayê?

No vîdeo de, ma musenê (bander benê) ke mergê Îsa ma xelasneno. Fekê Çermîk/Sîverek der o. Vîdeo war bîya
. Dimilî, Tirkî û Îngîlîzkî de nuşteyo bin mevcut o.