5:13-16 (û 7:13-14, 21-23)


Îsa Mesîh serê koy di musneno, kismê 2. Vîdeo fekê Çermîk/Sîverek der o.