5:17-20


Îsa Mesîh serê koy di musneno, kismê 3. Vîdeo fekê Çermîk/Sîverek der o.