4:1-11

Şeytan Îsay cerbineno. Vîdeo fekê Çermîk/Sîverek der o.