1:1-17

Soyê Îsay. Vîdeo fekê Çermîk/Sîverek der o. Vîdeo war bîya