13 Mêrdeko Cinin

Îsa misneno (bander keno) ke Şeytan ra daha qewetin o. Fekê Çermîk/Sîverek der a. Vîdeo war bîya. Dimilî, Tirkî û Îngîlîzkî de nuşteyo bin mevcut o.

13 Mêrdeko Cının (Cinli Adam) Hikaye Zaza Dımıli