2:16-18 (û 2:7-8, 12)

Qiral Herod Qeçikan Kişeno. Vîdeo fekê Çermîk/Sîverek der o.