2:13-15

Wisib remeno Misir. Vîdeo fekê Çermîk/Sîverek der o.