9 Xeleskarê Dinyay

Na mesel de, Homa yew vahî dano pêxamber Yeşaya. Fekê Çermîk/Sîverek der a. Vîdeo war bîya
. Dimilî, Tirkî û Îngîlîzkî de nuşteyo bin mevcut o.

Cêr de, vîdeo fekê Çolîg der o. Kirdkî, Tirkî û Îngîlîzkî de nuşteyo bin mevcut o. Vîdeo war bîya.

Û fekê Dersîm der o. Vîdeo war bîya.
 Kirmanckî, Tirkî û Îngîlîzkî de nuşteyo bin mevcut o.