4:12-25


Îsa Mesîh dîyarê Galîle di. Vîdeo fekê Çermîk/Sîverek der o.