Tellebe Resnayiş

Gerek herg Hrîstîyan tellebe biresno. Vîdeo fekê Çermîk/Sîverek der o. Dimilî, Tirkî û Îngîlîzkî de nuşteyo bin mevcut o.

Tellebe Resnayış (Öğrenci Yetiştirmek) Hikaye Zaza Dımıli