3:1-12

Vaftîzkar Ye’hya ray keno xazir. Vîdeo fekê Çermîk/Sîverek der o.