1:18-25

Ellay dayişê Îsa Mesîhî. Vîdeo fekê Çermîk/Sîverek der o.