Musnayişê Îsa 2

No vaaz di, Îsa şakîrdanê xo reyna musneno: namey vaaz Sol û Roşn o. Fekê Çermîk/Sîverek der a. Vîdeo war bîya
. Dimilî, Tirkî û Îngîlîzkî de nuşteyo bin mevcut o.