Îbrahîm (2.)

Hîkayê Îbrahîm, kisimê didin. Vîdeo fekê Çermîk/Sîverek der o.