Musa (2.)


Hîkayê Musa, kisimê didin. Vîdeo fekê Çermîk/Sîverek der o.