17 Îsa kam bî?

Îsa kotî ra ameyo û kam bî? Încîl se vano? Fekê Çermîk/Sîverek der a. Vîdeo war bîya. Dimilî, Tirkî û Îngîlîzkî de nuşteyo bin mevcut o.

17 İsa Mesih kam bi? (İsa Mesih kimdi?) Hikaye Zaza Dımıli