Hîkayeyî zaf ê. Omid tek o.
App'ê Zaza Mujde


war biya.

 

 

 

 

 M

a de hîkayeyê pêxambera û Îsa est ê. Tevrat ra Adem, Nuh, Îbrahîm, Yusuf û Musa. Încîl ra zî Îsa. Kamcîn pêxamber ra hîkaye beno, herkes rê çîyo misayis est o. Şima 

Zaza Mujde

rê xeyr ameyî!