5:27-32


Îsa Mesîh serê koy di musneno, kismê 5. Vîdeo fekê Çermîk/Sîverek der o.