16 Merg ra Weriştişê Îsa Mesîhî

Na mesel de, Îsa merg ra werzeno. Fekê Çermîk/Sîverek der a. Vîdeo war bîya. Dimilî, Tirkî û Îngîlîzkî de nuşteyo bin mevcut o.

16 Merg ra Werıştışê İsa Mesihi (İsa'nın Ölümden Dirilişi) Hikaye Zaza Dımıli