5:3-12


Îsa Mesîh serê koy di musneno, kismê 1. Vîdeo fekê Çermîk/Sîverek der o.