20 Lajo Vinîbîyaye

Di lajê jew merdim estê. Jewî mîrasê xo wazeno. Ey rê se bibo? Fekê Çermîk/Sîverek der a. Vîdeo war bîya. Dimilî, Tirkî û Îngîlîzkî de nuşteyo bin mevcut o.

20 Lajo Vınibiyaye (Kayıp Oğul) Hikaye Zaza Dımıli