Zürriyet


Peygamberlerin söyledikleri. Zazaca'sı Dımıli ağzında.