3:1-12

Vaftizci Yahya yolu hazırlıyor. Zazacası Dımıli ağzında.