5:27-32


İsa Mesih dağın üstünde öğretiyor (5. kısım). Zazacası Dımıli ağzında.