2:19-23

Yusuf İsrail’e geri döner. Zazacası Dımıli ağzında.