4:12-25


İsa Mesih Galile bölgesinde. Zazacası Dımıli ağzında.